Klima og miljø

Vi ønsker å tiltrekke oss næringsvirksomheter og andre aktører som legger vekt på bærekraft og miljøvennlige løsninger. Derfor arbeider vi systematisk med å gjennomføre miljøtiltak som er med å fremme miljøvennlig transport, god folkehelse og god samfunnsøkonomi. Det gjør vi både når vi utvikler nytt og når vi drifter eiendommer.

Med tydelig Miljøstrategi og miljøledelse satt i system har vi verktøyene som hjelper oss med stadig å bli bedre.  

Rapport laget av Bergfald Miljørådgivere.

Lær mer om vårt miljøarbeid.

Developed by Aplia - Content by IndiciPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.