Vi bidrar med byforedling som varer

Å se kreativt på hvordan gammel bygningsmasse kan brukes i ny utvikling er lurt. Å kombinere eksisterende miljøer med nytt kaller vi byforedling. Det både bevarer, fornyer og utnytter verdier som ellers vil gå tapt. Gjennom nye måter å se byen på, bygger vi leiligheter, hus og næringslokaler, i moderne utforming, men med respekt for tradisjon, verdier og miljø.

Arkitektonisk kvalitet

Kvalitet handler ikke bare om byggets utseende, men om identifikasjon til nærmiljøet og hvordan byggene føyer seg inn i byen. Kvalitet er like mye om hvorvidt man føler seg hjemme. Enten vi bygger boliger, kontorer, forretninger eller offentlige bygg. Arkitektur skal bidra til refleksjon og kreativitet. Gjennom bruk av gode materialer og med respekt for detaljer – og gjerne i kombinasjon med kunst – former vi arkitektoniske uttrykk som gjenspeiler stedets historie, beliggenhet og særegenhet.

Våre utviklingseiendommer

Satsingsområde: Sørøst-norge 

Strategisk: Bynære områder ved hovedinfrastruktur. 

Formål: Byutvikling, bolig, næring

Største utviklingsprosjekter: I byene Skien, Porsgrunn og Horten.  

Areal utviklingspotensiale: 160 000 kvm BRA (egne eiendommer og opsjonsavtaler)

Jo flere jo bedre

Å bruke eksisterende bygg inn i ny utvikling skaper nytt liv og fortetter byer og områder. Vi spør oss; finnes det funksjoner som vi kan gjøre felles? Det er miljøgunstig og det beste grunnlaget for å lykkes med å dele fellesgodene i et bygg så vel som kort vei til nærbutikken, treningssenter eller kollektivtransport. Vi tror delingsmuligheter vil få større plass i framtidig eiendomsutvikling.

Møteplassene er "pulsen"

Møteplassene mellom byggene er selve «pulsen». Der skjer møtene mellom menneskene som stimulerer næringsutvikling, kulturtilbud og innovasjon. Uterommene og møteplassene er viktige elementer når vi planlegger våre prosjekter.

Våre utviklingsområder

Byomforming i elvebyen.

Bytransformasjon i porselensbyen.

Nytt bykvartal, viktig bindeledd. 

Ny bydel på industritomter. 

Developed by Aplia - Content by IndiciPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.