Utbygging i flere trinn: (1) 2005. (2) 2007. 

Areal næringseiendom: 5 500 kvm

Boliger: 150 leiligheter

Areal uteområder: ca. 8 000 kvm

Arkitekter bygg og landskap: Børve&Borchsenius, Feste Landskapsarkitekter

Kunst i uterom: Marit-Benthe Norheim, Claus Ørntoft

Status: Under utvikling. 

Kontakt

Petter Øygarden
Adm.direktør Bratsberg Gruppen
Telefon 911 56 687
Send e-post

Bratsberg Brygge, Porsgrunn

Byomforming i elvebyen.

Bratsberg Brygge var det første store utbyggingsprosjektet i Porsgrunn som tok tak i kvalitetene langs vannfronten. Elvefronten har gjennom tidene vært byens viktigste næringsområde, helt fra byens stolte seilskutetid med blomstrende trelast og annen næringsaktivitet til industrivirksomhet og produksjon. Da næringsaktivitetene opphørte, ble elva mindre viktig som transportåre, og områdene ble lite brukt og "glemt." Etterhvert innså man hvilke kvaliteter disse områdene kan tilføre byen. Bratsberg Brygge ble utviklingsprosjektet som igjen åpner byen mot elva og de kvaliteter vannet tilbyr som bo- og byområde. 

Største leietagere

Friisebrygga: Restaurantene Jonas B. Gundersen og Mr. Wok. Hi-Fi klubben, Eiendomsmegler Krogsveen, Danske Bank. 

Skomværsgata: Elvebredden Kafé, Saastad Syn.

Realt løft

Bratsberg Brygge omtales som god byutvikling og et realt løft for bysentrum. Torgene åpner byen mot elva og vannkanaler forbinder bakenforliggende gateløp med elveløpet. Elvepromenaden strekker seg gjennom hele byen og har igjen blitt en viktig kvalitet og kjennetegn ved bystrukturen. Bydelen huser 150 leiligheter, bryggeanlegg, kontorer, restauranter, kafeer, butikker og annen næring.

Bolig-ØYA i elva

Bolig-ØYA i elva var allerede foreslått fra starten av Bratsberg Brygge utviklingen i 2004, og relanseres nå i 2016. ØYA er sannsynligvis et av norges mest spesielle boligprosjekter. Det fylles opp en ny øy i elva hvor det skal bygges boliger som kobles til den landbaserte bebyggelsen på Bratsberg Brygge. Prosjektet vil skape nye og helt spesielle byrom og spennende elvetorg i nærkontakt med vann.

Skomværskvartalet 

Bykvartalet utgjør bindeleddet mellom Bratsberg Brygge, Porsgrunn sentrum og Franklintorget som er planlagt utviklet når Sektor Gruppen rehabiliterer byens kjøpesenter, Down Town. En verneverdig bebyggelse skal integreres på en naturlig måte i den nye kvartalsstrukturen.

Developed by Aplia - Content by IndiciPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.